El Negma - Chovatelská stanice faraonských psů

 

   
  Úvod     El Negma     Naši psi     Štěňata     Vrhy     Faraonský pes     Fotogalerie     Video     Odkazy     Adopce     Kontakty     English »  

 

Faraonský pes

Další informace

Historie plemene

Egypt V dávné minulosti předci faraonských psů - staroegypští chrti lovili pro své pány gazely a antilopy a byli také strážci jejich obydlí a ochránci. Pro všechny tyto vlastnosti se jim po smrti dostávalo zvláštních poct, byli mumifikováni a vkládáni do hrobek svých pánů za konání stejných pohřebních obřadů. Nejznámějši je mumie faraonského chrta Abuwtiyuwa, která je uložena v západní části Cheopsovy pyramidy. Byl to velký oblíbenec faraona Antefa II (2300 let př. n. l), a proto je jeho hrobka zvlášt pečlivě vyzdobena nejen nápisy a kresbami, ale i drahocennými dary jeho pána. Největší jejich ochránkyní byla bezesporu královna Hatšepsovet, což také dokládá existence sbírky dřevěných, kamenných a hliněných sošek těchto psů v jejím chrámu poblíž Dér el- Bahrí ve skalách nad západním břehem Nilu. Nejstarší vyobrazení boha Anubise (=Anup - bůh mumifikace a pohřebišť. Řídil celý proces mumifikace, doprovázel mrtvé do podsvětní říše a přiváděl je k Usirovu "poslednímu soudu") se šakalí hlavou jsou 7500 let stará a není pochyb o podobnosti s dnešním faraonským psem. Dnes již převažuje dokonce názor, že prapředkem faraona je šakal. Dle jedné egyptské legendy nechala královna Cleopatra se svým příchodem tyto psy vyhubit a jejich místo nahradily její oblíbené kočky.

Egyptská říše brzy zanikla a s ní i staroegyptští chrti. Důkazy o jejich dávné existenci dokazovaly jen četné skulptury v muzeích a mnohá vyobrazení a po celou dobu byli považováni za vyhynulé. Až v 60. letech byli náhodně objeven na ostrově Malta pes který nejen typově ale i v detailech odpovídal onomu tisíce let starému chrtu vyobrazenému na egyptských kresbách. Malta se tak stala jejich druhým domovem kde se zřejmě dostali za pomocí fénických kupců, kteří je tam dovezli během svých obchodních cest. A tak se na sobě nezávisle vyvíjel na Maltě Faraonský pes, na Sicílii Cirneco dell Etna, na Ibize podenco Ibicenco, atd. (Jestli i portugalský a kanárský podenco vzešel ze staroegyptských chrtů je sporné, ale i tato plemena řadíme do skupiny pod společným názvem "Faraonští psi"). Na Maltě byl faraon po tisíciletí ukryt v ostrovní izolaci za přítomnosti jen minimálního počtu domorodých psů. Nehlídal už chrámy velkých faraonů, a nevyhříval se na výsluní jejich přízně, ale stal se zdatným pomocníkem maltských farmářů, zejména při lovu králíků. Byl povýšen na národní plemeno a známe ho zde pod názvem Kelb-tal Fenek (Maltský králičí pes). Jen tomuto národu vděčíme za to, že faraon zůstal aspoň co do vzhledu téměř nezměněn.

Egypt Vraťme se ale k šedesátým létům a znovuobjevení faraona. A byla to právě Anglie, která provedla tento první krok. U místních rolníků objevili tohoto psa manželé Blockovi, kteří byli na Maltě služebně. Toto plemeno je natolik uchvátilo, že se rozhodli si jeden exemplář ihned odvézt. Byl to pes Bahri of Twinley k němuž později přibyla i fena. Málokdo si ovšem dokáže představit tuto situaci, před vstupem na anglickou půdu musel každý pes projít mimo jiné půlroční karanténou, tudíž muselo být vynaloženo velké množství času, financí a trpělivosti k znovuvzkříšení tohoto starobylého plemene. V Anglii jsou dodnes tito psi velice ceněni a považováni za vzácnou starožitnost.

Tesem Během dalších let se faraon rozšířil i do dalších zemí Evropy. V roce 1973 švédská chovatelka Inge-Britt Casselli získala od Blockových první chovný pár, psa Twinley King Ahknaten a fenu Twinley Pupa. V roce 1974 byl již na světě první vrh z tohoto spojení kdy se narodilo šest štěňat. V zápětí se přidalo Dánsko, Finsko, Kanada a Austrálie. Chovné stanice Chasséllis, Merymut (chovatelka paní Monika Still) a Twinley patřily mezi první průkopníky. Skotsko začínalo s importovaným párem psem Luki a fenou Chu-Cha, ale příliš se jim nedařilo. Do USA byl faraonský chrt importován v roce 1979 a v roce 1983 již mohlo být zapsáno 141 vrhů. Prvním majitelem byla americká rozhodčí paní Harperová, která přivezla fenu Fgira, později psa Bummet Brooks Buto. Propagace začíná být velká. O popularitu plemene se zasloužily nejen dvě velké chovné stanice, paní Fity Sacks ze státu New York a Bullard a Martin z Kalifornie, ale však i velká propagace ve sdělovacích prostředcích ekologického významu. Začínají také vycházet časopisy a knihy. V USA je to časopis Hyroglyphics, krásně a bohatě ilustrovaná kniha The Ancienit Egyptian Pharaoh Hound, vyznamenaná americkou kynologickou společností v roce 1984 jako nejlepší kniha roku. Kanada se v propagaci nenechává zahanbit a vydává časopis Anubis News. V Německu začínají svůj chov manželé Ahlgrimmovi s fenou Fallohide Queen Tuyana a psem Chassellis Der-el-Bahrí a jejich CHS L. Ahmair ta-Malta (Červený z Malty) dává další dobré jedince. Přes všechno úsilí jde ale stále o "záchranu" plemene.

Chov u nás

Prvního faraona dovezla do české republiky paní Dagmar Nebeská, která je také poradkyní chovu a u níž najdete materiály o všech faraonech žijících na našem území. Paní Nebeská získala postupně čtyři exempláře ze Švédska, Belgie a Francie. Vznikly první chovatelské stanice Eben Dag, Diův Chrám a Stalagmit a po nich se pomalu začaly rodit další. V dnešní době je již v plemenné knize zapsaných 200 faraonů, z nichž již bohužel někteří odešli do psího nebe a několik jedinců bylo vyvezeno do zahraničí. Chov oživují čím dál častěji importy, hlavně z USA a severní Evropy.

Vyjímečná osobnost

Faraon je povahově bezesporu vyjímečným psem. Nesmíme ovšem zapomínat, že musel po dlouhá tisíciletí bojovat o přežití s přírodou i člověkem a proto se také tímto směrem vyvíjely, upevňovaly a sílily jeho přirozené pudy a instinkty. Faraon je velice ostražitý a vyžaduje-li to situace dovede být i výhružný. Nikdy však není agresivní nebo útočný. Je zdrženlivý, sám se rozhodne kdo ho smí pohladit a kdo ne. Nesnáší nátlak... zvláště pokud nově příchozí osoba k němu přímo přistoupí se záměrem pohlazení ustupuje do bezpečné vzdálenosti. Nelze však říci, že je plachý, jde jen o přirozený instinkt, který je silnější u fen jakožto nositelek života. I když moje Kessi patří k těm přátelštějším faraonům, většinou na prosbu o pohlazení kolemjdoucích dětí a někdy i dospělých reaguje vyhýbavě. Ke známým lidem je ale velice přátelská, bouřlivě je vítá a přímo si vynucuje pohlazení :) Také tohle je jedna z vlastností proč je faraon tak "jiným" a charismatickým psem.

Faraon je velice hravý, je to rozený šašek, který se velmi rád směje. Proto mu také Angličané říkají "The smilling Hound" - usměvavý pes. Má velmi vyvinutou mimiku, snaží se být člověku maximálně srozumitelný. Svým pohyblivým obočím, jantarovýma očima, koutky úst, ale hlavně velice pohyblivýma netopýříma ušima a na různé tóny bohatým zvukovým projevem nám dokáže říci téměř vše. Brzy se naučíte se svým faraonem celkem dobře "mluvit", což má faraon velmi rád. Rád je svému člověku stále nablízku, sleduje jeho činnosti a rád ho poslouchá a sám se účastní rozhovoru. Při nedostatku pozornosti prostě přijde, doslova na vás kývne hlavou, poskočí a jen necita by byl schopen odolat... Faraon je také výjimečně mazlivý a pozorný společník který spí nejradši schoulen do klubíčka pod vaši peřinou. Nerad leží na zemi, toto se mu jeví jako nedůstojné a vždy bude vyhledávat pohodlí pohovek a vyvýšených míst. Dokáže také vymýšlet pěkné lumpárny a tropit si ze svých páníčků legraci. V soužití s faraonem se nudit rozhodně nebudete.

Egypt Venku je to náruživý lovec kterému neunikne ani myš. Neváhá okamžitě vyrazit za potenciální kořistí a proto je lepší ho držet pro jeho bezpečnost ve městě na vodítku. Na závodní dráze je náruživý a zcela popustí uzdu svému temperamentu. Protože loví nejen zrakem, ale i sluchem a čichem, žádné jiné plemeno chrtů se mu ve spolehlivosti na dráze a hlavně chuti a radosti z běhu nevyrovná. Stavbou těla není sice předurčen k závratným rychlostem, ale to je pro něho i jejich majitele nepodstatné. Ovšem více než dostihy na ovále faraona baví coursing který více připomíná přirozený hon za zvěří a při němž může faraon využít svou vysokou inteligenci. Faraona lze také naučit poslušnosti, ale výhradně s velkou trpělivostí a porozuměním. Nesnáší nátlak, tudíž můžeme zapomenout na klasický způsob výcviku. Ale že to jde, dokazují zkoušky základního výcviku, které mají u nás složené již dvě fenky (paní Klementové), několik jedinců z Německa a mnoho z USA kde se majitelé s faraony rádi účastní závodů agility. Spolehlivé vodítko tu ale je - faraon udělá všechno sám, rád a bez přinucení svému pánu pro radost. Bezmezně ho miluje a lecjaký nešvar mu hned odpustí. Při větším počtu psů se předhánějí v roztomilostech a prokazování náklonnosti. Bez potíží lze faraona použít jako spolehlivého hlídače. Předurčuje ho k tomu další z jeho povahových rysů, ostražitost a pozornost. Při stálém sledování svého okolí - zejména v domácím prostředí - zcela bezpečně zaznamená a ohlásí každou změnu, neobvyklý a podezřelý zvuk, cizí osobu. Při bezprostředním narušení svého teritoria dokáže výt výhružný, zpravidla však neútočí.

K péči o faraona lze říci jedině to, že je velmi nenáročným společníkem. Není mlsný, nezabere mnoho místa a péče o srst je minimální. Je velmi čistotný a sám o svou srst, která je bez podsady sám aktivně pečuje. Faraon postrádá typický psí pach a to i když srst zmokne. Je to ideální pes do bytu, není vhodný pro celoroční pobyt venku. Při velkých mrazech je třeba mu na procházky mazat uši abychom tak zabránili jejich omrznutí a taktéž je dobré pořídit svému kamarádu na zimu teplý kabátek.

Stále ještě přemýšlím co jsem opomněla o tomto krásném starobylém plemenu říci. Snad je to jen pocit, protože pouhými slovy nelze faraonovu osobnost zcela vystihnout. Na závěr bych faraonům chtěla popřát hodné a starostlivé páníčky a páníčkům hodně krásných chvil prožitých s jejich milovanými kamarády.

Zdroje použité k portrétu plemene:

  • Článek paní Dagmar Nebeské z časopisu Svět psů 6/99
  • Internet
  • Knihy zaměřené na egyptologii
 


Náhodné fotografie Úvod | Nahoru  
 - 13-02-16 Dazzling Sun & Delicious Dumpling 11weeks  - 13-02-16 Delicious Dumpling & Dazzling Sun 11weeks  - 13-02-17 Destiny´s Child 11weeks  - 13-02-16 Dazzling Sun 11weeks
    Úvod   |   El Negma   |   Naši psi   |   Štěňata   |   Vrhy   |   Faraonský pes   |   Fotogalerie   |   Video   |   Odkazy   |   Adopce   |   Kontakty   |   © 2013 - 2018 by B7 design